+86 15156464780
Skype: angelina.zeng2
Luan Shucheng
Anhui China.
Rwyt ti yma: Hafan » Blog
What are LiFePO4 Batteries?

What are LiFePO4 Batteries?

LiFePO4 batteries are taking “charge” of the battery world. But what exactly does “LiFePO4” mean? What makes these batteries better than other types? Read on for the answer to these questions and more. What are LiFePO4 Batteries? LiFePO4 batteries are a type of lithium battery built from lithium iron phosphate. Other batteries in the lithium category include: Lithium Cobalt Oxide (LiCoO22) Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNiMnCoO2) Lithium Titanate (LTO) Lithium Manganese Oxide (LiMn2O4) Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (LiNiCoAlO2) You might remember some of these elements from chemistry class. That’s where you spent hours memorizing the periodic table (or, staring at it on the teacher’s wall). That’s where you performed experiments (or, stared at your crush while pretending to pay attention to the experiments). Of course, every now and then a student adores experiments and ends up becoming a chemist. And it was chemists who discovered the best lithium combinations for batteries. Long story short, that’s how the LiFePO4 battery was born. (In 1996, by the University of Texas, to be exact). LiFePO4 is now known as the safest, most stable and most reliable lithium battery. LiFePO4 vs. Lithium Ion Batteries Now that we know what LiFePO4 batteries are, let’s discuss what makes LiFePO4 better than lithium ion and other lithium batteries. The LiFePO4 battery isn’t great for wearable devices like watches. Because they have a lower energy density compared to other lithium-ion batteries. That said, for things like solar energy systems, RVs, golf carts, bass boats, and electric motorcycles, it’s the best by far. Why? Well, for one, the cycle life of a LiFePO4 battery is over 4x that of other lithium ion batteries. It’s also the safest lithium battery type on the market, safer than lithiom ion and other battery types. And last but not least, LiFePO4 batteries can ...
Darllen mwy…
LiFePO4 Battery Renewable Power

LiFePO4 Battery Renewable Power

This year, renewable power is growing robustly around the world, contrasting with the sharp declines triggered by the COVID-19 crisis in many other parts of the energy sector, such as oil, gas and coal, according to a recently released report from the International Energy Agency (IEA). Driven by China and the U.S., new additions of renewable power capacity worldwide will increase to a record level of almost 200 GW this year, the IEA’s Renewables 2020 report forecasts. This rise – representing almost 90% of the total expansion in overall power capacity globally – is led by wind, hydropower and solar PV. Wind and solar additions are set to jump by 30% in both the U.S. and China as developers rush to take advantage of expiring incentives. Even stronger growth is to come. India and the EU will be the driving forces behind a record expansion of global renewable capacity additions of nearly 10% next year – the fastest growth since 2015 – according to the report. This is the result of the commissioning of delayed projects where construction and supply chains were disrupted by the pandemic, and growth in markets where the pre-COVID project pipeline was robust. India is expected to be the largest contributor to the renewables upswing in 2021, with the country’s annual additions doubling from this year. “Renewable power is defying the difficulties caused by the pandemic, showing robust growth while other fuels struggle,” says Dr. Fatih Birol, executive director of the IEA. “The resilience and positive prospects of the sector are clearly reflected by continued strong appetite from investors – and the future looks even brighter with new capacity additions on course to set fresh records this year and next.” Policy makers still need to take steps to support the strong momentum behind renewables. In the IEA report’s main forecast, the ...
Darllen mwy…
 8 Manteision Batri Lifepo4 

 8 Manteision Batri Lifepo4 

Mae electrod positif batris lithiwm-ion yn ddeunydd ffosffad haearn lithiwm, sydd â manteision mawr mewn perfformiad diogelwch a bywyd beicio. Dyma un o ddangosyddion technegol pwysicaf batri pŵer. Gellir cyflawni batri lififo4 gyda bywyd beicio 1C sy'n gollwng a rhyddhau 2000 o weithiau, nid yw'r puncture yn ffrwydro, nid yw'n hawdd ei losgi a'i ffrwydro wrth godi gormod arno. Mae deunyddiau catod ffosffad haearn lithiwm yn ei gwneud hi'n haws defnyddio batris lithiwm-ion capasiti mawr mewn cyfres. Ffosffad haearn lithiwm fel deunydd catod Mae batri Lifepo4 yn cyfeirio at fatri lithiwm-ion gan ddefnyddio ffosffad haearn lithiwm fel deunydd electrod positif. Mae deunyddiau electrod positif batris lithiwm-ion yn bennaf yn cynnwys lithiwm cobaltate, lithiwm manganad, lithiwm nickelate, deunyddiau teiran, ffosffad haearn lithiwm, ac ati. Yn eu plith, cobaltate lithiwm yw'r deunydd electrod positif a ddefnyddir yn y mwyafrif o fatris lithiwm-ion. Mewn egwyddor, mae ffosffad haearn lithiwm hefyd yn broses ymgorffori a dadelfennu. Mae'r egwyddor hon yn union yr un fath â cobaltate lithiwm a manganad lithiwm. manteision batri lifepo4 1. Effeithlonrwydd codi tâl a rhyddhau uchel Mae batri Lifepo4 yn batri eilaidd lithiwm-ion. Un prif bwrpas yw batris pŵer. Mae ganddo fanteision mawr dros fatris NI-MH a Ni-Cd. Mae gan batri Lifepo4 effeithlonrwydd gwefr uchel ac mae'n gollwng, a gall yr effeithlonrwydd gwefru a rhyddhau gyrraedd dros 90% o dan gyflwr y gollyngiad, tra bod y batri asid plwm tua 80%. 2. Perfformiad diogelwch uchel batri Lifepo4 Mae'r bond PO yn y grisial ffosffad haearn lithiwm yn sefydlog ac yn anodd ei ddadelfennu, ac nid yw'n cwympo nac yn cynhesu fel cobaltate lithiwm nac yn ffurfio sylwedd ocsideiddiol cryf hyd yn oed ar dymheredd uchel neu ordaliad uchel, ac felly mae ganddo diogelwch da. Adroddwyd, yn y llawdriniaeth wirioneddol, y canfuwyd bod gan ran fach o'r sampl ffenomen llosgi yn y prawf aciwbigo neu gylched fer, ond ni chafwyd unrhyw ddigwyddiad ffrwydrad. Yn ...
Darllen mwy…
Beth yw rhai gwahaniaethau rhwng batris Lithiwm a CCB?

Beth yw rhai gwahaniaethau rhwng batris Lithiwm a CCB?

Technolegau Lithiwm Gwahanol Yn gyntaf, mae'n bwysig nodi bod yna lawer o fathau o fatris “Ion Lithiwm”. Mae'r pwynt i'w nodi yn y diffiniad hwn yn cyfeirio at “deulu o fatris”. Mae sawl batris “Ion Lithiwm” gwahanol yn y teulu hwn sy'n defnyddio gwahanol ddefnyddiau ar gyfer eu catod a'u anod. O ganlyniad, maent yn arddangos nodweddion gwahanol iawn ac felly maent yn addas ar gyfer gwahanol gymwysiadau. Ffosffad Haearn Lithiwm (LiFePO4) Mae Ffosffad Haearn Lithiwm (LiFePO4) yn dechnoleg lithiwm adnabyddus yn Awstralia oherwydd ei ddefnydd eang a'i addasrwydd i ystod eang o gymwysiadau. Mae nodweddion pris isel, diogelwch uchel ac egni penodol da, yn gwneud hwn yn opsiwn cryf ar gyfer llawer o gymwysiadau. Mae foltedd celloedd LiFePO4 o 3.2V / cell hefyd yn ei gwneud yn dechnoleg lithiwm o ddewis ar gyfer amnewid asid plwm wedi'i selio mewn nifer o gymwysiadau allweddol. Pam LiFePO4? O'r holl opsiynau lithiwm sydd ar gael, mae yna sawl rheswm pam y dewiswyd LiFePO4 fel y dechnoleg lithiwm ddelfrydol ar gyfer disodli CLG. Daw'r prif resymau i'w nodweddion ffafriol wrth edrych ar y prif gymwysiadau lle mae CLG yn bodoli ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn cynnwys: Foltedd tebyg i CLG (3.2V y gell x 4 = 12.8V) gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer disodli CLG. Ffurf fwyaf diogel y technolegau lithiwm. Yn gyfeillgar i'r amgylchedd - nid yw ffosffad yn beryglus ac felly mae'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac nid yn risg i iechyd. Amrediad tymheredd eang. Nodweddion a buddion LiFePO4 o'u cymharu â CLG Isod mae rhai nodweddion allweddol batris LiFePO4 sy'n rhoi rhai o fanteision sylweddol CLG mewn ystod o gymwysiadau. Nid yw hon yn rhestr gyflawn ar bob cyfrif, ond mae'n cwmpasu'r eitemau allweddol. Dewiswyd batri CCB 100AH fel y CLG, gan mai hwn yw un o'r meintiau a ddefnyddir amlaf mewn cymwysiadau beicio dwfn. Mae'r CCB 100AH hwn wedi bod ...
Darllen mwy…
Paramedrau Sylfaenol Batri Lithiwm

Paramedrau Sylfaenol Batri Lithiwm

Defnyddir batri lithiwm-ion yn helaeth yn y system storio ynni. Wrth brynu batri lithiwm, mae angen i ni wybod prif baramedrau batri lithiwm-ion. Cynhwysedd 1.Battery Mae gallu batri yn un o'r dangosyddion perfformiad pwysig i fesur perfformiad y batri. Mae'n cynrychioli faint o Drydan sy'n cael ei ollwng gan y batri o dan rai amodau (cyfradd rhyddhau, tymheredd, foltedd terfynu, ac ati.) Foltedd enwol ac oriau ampere enwol yw cysyniadau mwyaf sylfaenol a chraidd batris. Trydan (Wh) = Pwer (W) * Awr (h) = Foltedd (V) * Amp-awr (Ah) 2. Cyfradd rhyddhau batris Yn adlewyrchu cyfradd capasiti rhyddhau gwefr y batri; cyfradd rhyddhau arwystl = capasiti cyfredol / graddedig rhyddhau tâl. Mae'n cynrychioli cyflymder rhyddhau. Yn gyffredinol, gellir canfod cynhwysedd y batri gan wahanol geryntau gollwng. Er enghraifft, pan fydd batri â chynhwysedd batri o 200Ah yn cael ei ollwng ar 100A, ei gyfradd rhyddhau yw 0.5C. 3.DOD (Dyfnder y Gollwng) Mae'n cyfeirio at y ganran o gapasiti rhyddhau'r batri i gapasiti graddedig y batri yn ystod defnydd batri 4.SOC (Cyflwr gwefr) Mae'n cynrychioli canran y pŵer sy'n weddill gan y batri i gapasiti graddedig y batri. 5.SOH (Cyflwr Iechyd) Mae'n cyfeirio at statws iechyd y batri (gan gynnwys gallu, pŵer, gwrthiant mewnol, ac ati) 6. Gwrthiant mewnol y batri Mae'n baramedr pwysig i fesur perfformiad y batri. Bydd gwrthiant mewnol mawr y batri yn lleihau foltedd gweithio'r batri wrth ollwng, yn cynyddu colled ynni mewnol y batri, ac yn gwaethygu gwresogi'r batri. Mae gwrthiant mewnol batri yn cael ei effeithio'n bennaf gan lawer o ffactorau, megis deunydd batri, proses weithgynhyrchu, strwythur batri ac ati. 7.Cylch bywyd Mae'n cyfeirio at nifer y cylchoedd gwefru a gollwng y gall y batri eu gwrthsefyll cyn i'w allu ddadfeilio i werth penodol o dan rai amodau codi tâl a gollwng. Mae un cylch yn cyfeirio at un gwefr lawn ac un gollyngiad llawn. Mae'r ...
Darllen mwy…
POB UN YN UN Pecynnau Batri Custom LiFePO4

POB UN YN UN Pecynnau Batri Custom LiFePO4

Mae pecynnau batri arfer Ffosffad Haearn Lithiwm yn darparu peth o'r dechnoleg batri Li-Ion fwyaf diogel yn y byd. Er gwaethaf bod â dwysedd ynni is na chemegolion lithiwm-ion eraill, mae batris ffosffad haearn lithiwm yn darparu dwysedd pŵer gwell a chylchoedd bywyd hirach na chemegolion lithiwm eraill. Mae'r pecynnau batri arfer hynod soffistigedig hyn wedi'u cynllunio i weithredu 5 i 10 gwaith yn hirach na chelloedd batri Li-Ion safonol gyda llai o golli capasiti. Mae pecynnau batri LiFePO4 Custom hefyd yn darparu rhinweddau integreiddio buddiol sy'n darparu sawl budd unigryw. Mae POB UN YN UN Technolegau Batri yn ddarparwr sy'n arwain y diwydiant o becynnau batri LiFePO4 a weithgynhyrchir yn benodol. Gall ein dylunwyr arbenigol beiriannu pecyn batri ffosffad Haearn lithiwm arfer o ansawdd uchel sy'n ymgorffori'r holl nodweddion y mae eich cais yn gofyn amdanynt. Dysgwch am y rhaglen Datrysiadau Cyflym Custom Power Solutions. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau dylunio a chydosod lithiwm Haearn lithiwm. Ym MHOB MEWN UN Technolegau Batri, rydym yma i'ch cynorthwyo gyda'ch anghenion cyrchu pŵer personol. Manteision Pecyn Batri Custom LiFePO4 Mae pecynnau batri arfer LiFePO4 yn darparu sefydlogrwydd thermol rhagorol, amseroedd gwefru cyflym iawn, a bywyd beicio hir. Fodd bynnag, gan eu bod yn gweithredu ar foltedd ychydig yn is na chemeg Li-ion safonol, maent yn darparu ychydig yn llai o gynnwys ynni na phecynnau batri Li-Ion eraill. Mae rhai o brif fuddion defnyddio pecyn batri arfer ffosffad fferrus lithiwm dros fferyllfeydd lithiwm eraill yn cynnwys: Bywyd beicio hirach Mwy o oddefgarwch cam-drin Ail-lenwi cyflymach Yn rhatach na chemegolion eraill Mae yna rai cyfaddawdau wrth ddefnyddio pecyn batri arfer LiFePO4 dros fferyllfeydd Li-Ion eraill. . Mae pecynnau batri arfer ffosffad haearn lithiwm yn cynhyrchu llai o egni ar gyfer cyfaint / pwysau penodol, ond mewn llawer o gymwysiadau, mae eu manteision perfformiad toreithiog yn gwneud iawn am unrhyw golled egni. Batris Asid Plwm yn erbyn Pecynnau Batri Custom LiFePO4 Oherwydd eu dibynadwyedd safonol a'u cost gymharol rad, mae batris asid plwm wedi bod yn cael eu defnyddio ers degawdau. Fodd bynnag, yn ddiweddar ...
Darllen mwy…
POB UN YN UN Batris Beic Trydan

POB UN YN UN Batris Beic Trydan

Batris Beic Trydan: Materion Maint Un o gydrannau pwysicaf unrhyw feic trydan yw'r BATTERY, ond mae'n syndod bod llawer o feicwyr yn ei anwybyddu wrth iddynt brynu eu e-feic cyntaf. Ac fe’i dyfynnir yn gyffredinol fel un o’r cwynion mwyaf ymhlith beicwyr newydd ar ôl iddynt brynu eu e-feic cyntaf: ‘Hoffwn pe buaswn wedi prynu e-feic gyda batri mwy’ Yn y pen draw, maint y batri sy’n penderfynu faint o bŵer, cyflymder ac ystod y gallwch ei ddisgwyl o'ch e-feic newydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn pŵer, cyflymder neu ystod, yna rhowch sylw manwl i faint y batri. Mae mwyafrif yr e-feiciau sydd ar gael heddiw ar hyn o bryd wedi'u seilio ar fatri 36 neu 48-folt; yn nodweddiadol yn darparu pŵer cymedrol, cyflymder a pherfformiad dringo bryniau. Mae'r pecynnau foltedd uwch yn tanio cryn dipyn yn fwy o bŵer, mwy o gyflymder ac effeithlonrwydd uwch ar gyfer taith fwy pleserus. Mae'r system batri 52V wedi cael ei defnyddio gan “roddwyr poeth” i gyflawni lefel uwch o berfformiad e-feic o'i gymharu â'r systemau 48V safonol. Dros y degawd diwethaf, mae Bikes wedi peiriannu ac adeiladu'r isadeiledd angenrheidiol i sicrhau bod batri troi-allwedd 52V ar gael ar bob beic trydan. Manteision Allweddol y Llwyfan 52-Foltedd Mwy o Bwer: Yn y bôn, mae pŵer yn amps wedi'i luosi â foltedd: foltedd uwch = mwy o bŵer. Mae pob batris Juiced Bikes yn defnyddio Celloedd Cyfradd Uchel a hyd at 45Amps Max cyfredol (bron i ddwbl safon y diwydiant). Mwy o gyflymder: Yn naturiol mae moduron trydan yn troelli'n gyflymach gyda foltedd uchel. Mae ein systemau foltedd uwch yn caniatáu i'n holl e-feiciau gyrraedd perfformiad Dosbarth 3 (28MPH), gyda rhai modelau yn fwy na chyflymder llindag yn unig 30MPH, ac yn dal i ddarparu torque dringo bryniau gwych a ddymunir gan selogion e-feic. Mwy o Ystod: Gan bweru ystod farchogaeth o hyd at 100 milltir y tâl, mae ein batris 52V enfawr yn cynnig gwerth digymar yn y farchnad e-feic ac o bosibl un o'r gwahaniaethau pwysicaf ...
Darllen mwy…
Dewis y batris gorau ar gyfer eich RV: CCB vs Lithiwm

Dewis y batris gorau ar gyfer eich RV: CCB vs Lithiwm

Gyda batris lithiwm yn dod yn opsiwn mwy cyffredin yn ein bywyd bob dydd, a daw batri Lithiwm i'w ddefnyddio yn ein llawer o feysydd. Ydych chi'n mynd gyda'r CCB traddodiadol neu'n symud i lithiwm? Dyma ychydig o awgrymiadau i bwyso a mesur buddion pob math o batri i'n cwsmer a'ch helpu chi i wneud penderfyniad mwy gwybodus. Mae Cyllidebau Oes a Chostau yn chwarae rhan enfawr wrth benderfynu pa fatri i'w gael. Gyda batris lithiwm yn ddrytach i ddechrau, gall ymddangos fel rhywun di-ymennydd i fynd gyda CCB. Ond beth sy'n achosi'r gwahaniaeth hwn? Mae batris CCB yn parhau i fod yn rhatach oherwydd bod y deunyddiau a ddefnyddir i'w gwneud yn rhad ac ar gael yn eang. Ar y llaw arall, mae batris lithiwm yn defnyddio deunyddiau drutach gyda rhai yn anoddach dod heibio (hy lithiwm). Rhan arall o'r broses benderfynu i'w hystyried yw hyd oes y batris hyn. Dyma lle y gellid gwrthbwyso cost gychwynnol y Lithiwm. Mae'r pwyntiau canlynol yn tynnu sylw at y gwahaniaethau rhwng lithiwm a CCB: mae batris CCB yn sensitif i ddyfnder y gollyngiad. Mae hyn yn golygu po ddyfnaf y caiff y batri ei ollwng, y lleiaf o gylchoedd sydd ganddo. Yn gyffredinol, argymhellir y dylid rhyddhau batris CCB i 50% o'u gallu i wneud y mwyaf o'u hoes beicio. Mae'r dyfnder rhyddhau cyfyngedig hwn (Adran Amddiffyn) o 50% yn golygu bod angen mwy o fatris i gyflawni'r capasiti a ddymunir. Mae hyn yn golygu mwy o gostau ymlaen llaw, a mwy o le sydd ei angen i'w storio. Ar y llaw arall, nid yw dyfnder y gollyngiad yn effeithio llawer ar batri lithiwm (LiFePO4) felly mae'n ymfalchïo mewn bywyd beicio llawer hirach. Mae ei Adran Amddiffyn o 80-90% yn golygu bod angen llai o fatris i gyflawni'r capasiti a ddymunir. Mae llai o fatris yn golygu bod angen llai o le i'w storio. Mwy ar ddyfnderoedd rhyddhau yn ddiweddarach. Cost Gychwynnol fesul Capasiti ($ / kWh): CCB - 221; Lithiwm - 530 Cychwynnol ...
Darllen mwy…
5 Rheswm Pam Mae Batri Lithiwm LiFePO4 yn Cyhuddo

5 Rheswm Pam Mae Batri Lithiwm LiFePO4 yn Cyhuddo

O ran y geiriau 'batri lithiwm' mae'n ddiogel dweud bod y ddau air hyn yn ddiweddar wedi cynhyrchu llawer o ddryswch, ofn a dyfalu. Felly, does ryfedd y gallech chi ofyn i chi'ch hun, “pam ar y Ddaear y byddai unrhyw un yn defnyddio batris Lithiwm?” Ond yn dawel eich meddwl, rydyn ni wedi gwneud ein gwaith cartref. Ym MHOB YN UN, rydym wedi neilltuo dros ddegawd o'n hamser ar, ymchwilio a datblygu, dysgu, dylunio ac optimeiddio ein cynnyrch, er mwyn sicrhau ein bod bob amser yn darparu technoleg ddiogel ac atebion arloesol i gwsmeriaid. Cyn y gallwn fynd i mewn i'r hyn sy'n gwneud ein batris Lithiwm yn ddiogel, gadewch i ni gwmpasu'r pethau sylfaenol. Darganfuwyd Lithiwm 101 Lithiwm ym 1817 gan y Cemegydd o Sweden, Johan August Arfwedson. Efallai eich bod yn cofio gweld “Li,” ar y bwrdd cyfnodol ar wal eich athro ysgol, ond galwodd Arfwedson yn gyntaf fel 'lithos', sy'n golygu carreg mewn Groeg. Mae Li yn fetel alcali meddal, ariannaidd-gwyn ac mae ei ddwysedd egni uchel yn ei gwneud yn ddewis gwych i roi hwb ychwanegol i fatris. Y “Lit” mewn batris lithiwm Yn ôl Power Electronics, mae 6 math gwahanol o fatris Lithiwm-ion, yn amrywio o fatris Lithiwm Cobalt Ocsid (LiCoO22) i fatris Lithiwm Nickel Manganîs Cobalt (LiNiMnCoO2) a batris Lithiwm Titanate (LTO). Yn hanesyddol, roedd batris lithiwm fel Lithiwm-ion neu Lithium Polymer yn cynnig manteision amlwg dros eu cymheiriaid batri Lithiwm eraill oherwydd eu hirhoedledd, eu dibynadwyedd a'u gallu. Fodd bynnag, profodd batris lithiwm-ion / polymer yn broblemus ac roedd angen eu trin yn ofalus, yn union oherwydd eu “ffo thermol” a'u rhagenw i ffrwydro neu ddal ar dân. Ond, diolch i'r cynnydd a wnaed yn y diwydiannau batri a thechnoleg Lithiwm, datblygwyd batris mwy sefydlog a mwy diogel, fel ein batri Ffosffad Haearn Lithiwm (LiFePO4). Nawr eich bod yn gyfarwydd â Lithiwm popeth, dyma ein 5 rheswm pam ein bod yn dewis defnyddio technoleg Ffosffad Haearn Lithiwm (LiFePO4). 1. Diogelwch: Mae LiFePO4 yn ...
Darllen mwy…
Faint Ydych chi'n Gwybod Am BMS

Faint Ydych chi'n Gwybod Am BMS

Yn y bôn, system rheoli batri yw “ymennydd” pecyn batri; mae'n mesur ac yn adrodd am wybodaeth hanfodol ar gyfer gweithrediad y batri a hefyd yn amddiffyn y batri rhag difrod mewn ystod eang o amodau gweithredu. Y swyddogaeth bwysicaf y mae system rheoli batri yn ei chyflawni yw amddiffyn celloedd. Mae gan gelloedd batri ïon lithiwm ddau fater dylunio beirniadol; os ydych chi'n eu codi gormod gallwch chi eu difrodi ac achosi gorgynhesu a hyd yn oed ffrwydrad neu fflam felly mae'n bwysig cael system rheoli batri i ddarparu amddiffyniad gor-foltedd. Gall celloedd ïon lithiwm hefyd gael eu difrodi os cânt eu gollwng o dan drothwy penodol, tua 5 y cant o gyfanswm y capasiti. Os yw'r celloedd yn cael eu gollwng o dan y trothwy hwn, gellir lleihau eu gallu yn barhaol. Er mwyn sicrhau nad yw gwefr batri yn mynd yn uwch neu'n is na'i derfynau, mae gan system rheoli batri ddyfais ddiogelu o'r enw amddiffynwr Lithiwm-ion pwrpasol Mae gan bob cylched amddiffyn batri ddau switsh electronig o'r enw "MOSFETs." Lled-ddargludyddion yw MOSFETs a ddefnyddir i droi signalau electronig ymlaen neu i ffwrdd mewn cylched. Yn nodweddiadol mae gan system rheoli batri MOSFET Rhyddhau a MOSFET Tâl. Os yw'r amddiffynnydd yn canfod bod y foltedd ar draws y celloedd yn fwy na therfyn penodol, bydd yn cau'r gwefr trwy agor y sglodyn MOSFET Charge. Ar ôl i'r gwefr fynd yn ôl i lawr i lefel ddiogel yna bydd y switsh yn cau eto. Yn yr un modd, pan fydd cell yn draenio i foltedd penodol, bydd yr amddiffynwr yn torri'r gollyngiad trwy agor y MOSFET Rhyddhau. Yr ail swyddogaeth bwysicaf a gyflawnir gan system rheoli batri yw rheoli ynni. Enghraifft dda o reoli ynni yw mesurydd pŵer eich batri gliniadur. Mae'r rhan fwyaf o gliniaduron heddiw nid yn unig yn gallu dweud wrthych faint o dâl sydd ar ôl yn y batri ond hefyd beth yw eich cyfradd ...
Darllen mwy…
POB UN YN UN Batris Lawnt Marchogaeth

POB UN YN UN Batris Lawnt Marchogaeth

Tractorau lawnt, a elwir hefyd yn dractorau gardd neu'n marchogaeth peiriannau torri gwair lawnt, peiriannau torri gwair mwy o faint sydd wedi'u cynllunio ar gyfer torri ardaloedd mawr o lawnt yn effeithlon ac yn hawdd a fyddai'n anodd eu torri gyda thaith gerdded y tu ôl i'r peiriant torri gwair. Mae'r peiriannau torri gwair mawr hyn gyda disg torri wedi'i osod o dan y sedd, gan roi lefel uchel o bŵer a chysur wrth i chi reidio uwchben y llafnau, gan eistedd yn gyffyrddus yn ei le wrth i chi dorri'ch lawnt yn hytrach na gorfod ymarfer eich hun wrth wthio peiriant torri gwair trwm. Mae “tractor lawnt” yn derm a ddefnyddir yn gyffredinol i gyfeirio at fodelau mwy a drutach o reidio ar beiriannau torri gwair lawnt. Dyma'r opsiynau sy'n cynnig y lefel uchaf o bŵer torri a'r effeithlonrwydd mwyaf, sy'n eich galluogi i docio darn mawr o lawnt ar gyflymder uchel a dal i dderbyn trim llyfn, hyd yn oed. Dyma'r opsiwn gorau ar gyfer yr iardiau mwyaf, neu ar gyfer tocio lawnt proffesiynol neu fasnachol a chynnal a chadw glaswellt. Mae tractorau lawnt â phwer uchel yn opsiwn effeithlon a phwerus ar gyfer torri lawntiau mawr, swyddogaeth sy'n arbennig o bwysig wrth i'r tywydd gynhesu a chynnal a chadw lawnt yn dod yn bwysicach. Mae angen batris ar bob tractor lawnt, fodd bynnag, a gall cael y batri tractor lawnt gorau wneud gwahaniaeth mawr i berfformiad a chynnal a chadw eich tractor lawnt. Gall batri da tractor lawnt helpu eich tractor gardd i redeg ar ei anterth effeithlonrwydd a lleihau pa mor aml y mae angen i chi wefru neu amnewid y batri. Mae tractorau lawnt yn aml yn cael batris na fydd, er eu bod yn hollol ddigonol, yn cyflawni perfformiad brig, ac yn y pen draw bydd angen eu newid. Gall prynu batri tractor lawnt newydd ymddangos yn gymhleth ac yn ddryslyd, yn enwedig gan fod pob batris yn edrych yn debyg iawn, a gall gwahaniaethu eu prif nodweddion fod yn heriol i unrhyw un heb arbenigedd sylweddol. Mae'r Ailwefradwy Batri POB UN YN UN LiFePO4 yn amlbwrpas ac yn hawdd ei ddefnyddio ...
Darllen mwy…
Y Batris Cart Golff Gorau: Lithiwm Vs. Asid Plwm

Y Batris Cart Golff Gorau: Lithiwm Vs. Asid Plwm

Mae'r farchnad troliau golff yn esblygu wrth i fwy a mwy o bobl fanteisio ar eu perfformiad amlbwrpas. Am ddegawdau, batris asid plwm llifogydd cylch dwfn fu'r ffordd fwyaf cost-effeithiol i bweru ceir golff trydan. Gyda chynnydd batris lithiwm mewn llawer o gymwysiadau pŵer uchel, mae llawer bellach yn edrych i mewn i fanteision batris LiFePO4 yn eu trol golff. Er y bydd unrhyw drol golff yn eich helpu i fynd o amgylch y cwrs neu'r gymdogaeth, mae angen i chi sicrhau bod ganddo ddigon o bwer ar gyfer y swydd. Dyma lle mae batris cart golff lithiwm yn cael eu chwarae. Maent yn herio'r farchnad batri asid plwm oherwydd eu buddion niferus sy'n eu gwneud yn haws i'w cynnal ac yn fwy cost-effeithiol yn y tymor hir. Isod mae ein dadansoddiad o fanteision batris cart golff lithiwm dros gymheiriaid asid plwm. Cario Capasiti Mae gosod batri lithiwm mewn trol golff yn galluogi'r drol i gynyddu ei gymhareb pwysau-i-berfformiad yn sylweddol. Mae batris cart golff lithiwm yn hanner pwysau batri asid plwm traddodiadol, sy'n eillio dwy ran o dair o bwysau'r batri y byddai cart golff fel arfer yn gweithredu ag ef. Mae'r pwysau ysgafnach yn golygu y gall y drol golff gyrraedd cyflymderau uwch gyda llai o ymdrech a chario mwy o bwysau heb deimlo'n swrth i'r preswylwyr. Mae'r gwahaniaeth cymhareb pwysau-i-berfformiad yn gadael i'r drol sy'n cael ei bweru gan lithiwm gario dau oedolyn maint cyfartalog ychwanegol a'u hoffer cyn cyrraedd capasiti cario. Oherwydd bod batris lithiwm yn cynnal yr un allbynnau foltedd waeth beth yw gwefr y batri, mae'r drol yn parhau i berfformio ar ôl i'w gymar asid plwm syrthio y tu ôl i'r pecyn. Mewn cymhariaeth, mae batris asid plwm a Mat Gwydr Absorbent (CCB) yn colli allbwn a pherfformiad foltedd ar ôl i 70-75 y cant o'r capasiti batri sydd â sgôr gael ei ddefnyddio, sy'n effeithio'n negyddol ar gapasiti cario ac yn cymhlethu'r mater wrth i'r diwrnod wisgo. Dim Cynnal a Chadw Un o brif fuddion ...
Darllen mwy…
Ydych chi'n Gwybod Mwy am Sgwteri Trydan

Ydych chi'n Gwybod Mwy am Sgwteri Trydan

Mae sgwteri trydan yn ddwy olwyn sydd wedi'u cynllunio i redeg gyda phwer trydan. Gan nad yw'r cerbydau hyn yn defnyddio tanwydd traddodiadol fel petrol neu ddisel ac nad oes ganddynt allyriadau dim carbon, maent yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae'r modur a ddefnyddir mewn e-sgwter yn fodur DC sy'n cael ei bwer o'r batri sydd ynghlwm wrth y cerbyd. Heblaw am y modur, mae eich batri sgwter hefyd yn pweru'r goleuadau, y rheolydd, ac ati pan fyddant yn cael eu defnyddio. Mae'n helpu i wybod am y batri e-sgwter i allu ei gynnal a'i amddiffyn yn well a sicrhau ei oes fwyaf. Yn y canllaw hwn, byddwn yn trafod nifer o bethau am fatris sgwteri trydan, gan gynnwys yr awgrymiadau ar gyfer cynnal batris trydan a sut i'w hamddiffyn i sicrhau bywyd hir. Hanfodion Batri Sgwteri Trydan Er bod sawl math o fatris y gellir eu defnyddio mewn sgwteri trydan, bydd y rhan fwyaf o'r cerbydau'n defnyddio pecyn batri lithiwm-ion oherwydd ei ddwysedd ynni uchel a'i oes hir. Fodd bynnag, yn dibynnu ar bris y sgwter, efallai y bydd rhai amrywiadau pris isel yn dal i fod yn defnyddio batris asid plwm sy'n costio llai. Mae pŵer / cynhwysedd batri yn cael ei fesur mewn oriau wat (Wh). Po fwyaf yw pŵer y batri, yr hiraf y gall adael i sgwter trydan redeg. Fodd bynnag, mae pwysau a maint y batri hefyd yn cynyddu wrth i chi gynyddu'r capasiti, a all wneud y cerbyd ddim mor hawdd ei gludo. Mae gallu'r batri yn cael effaith uniongyrchol ar ystod / milltiroedd uchaf sgwter trydan. I wirio cynhwysedd batri e-sgwter, edrychwch am y sgôr Wh. Er enghraifft, mae gan sgwter batri 2,100 Wh (60V 35Ah), sy'n gallu cynnig milltiroedd uchaf o 100-120km. Yn dibynnu ar eich gofynion milltiroedd a hygludedd penodol, gallwch brynu sgwter trydan gyda batri mwy neu gludadwy. Beth yw ...
Darllen mwy…
Canllaw Technegol: Batris Sgwteri Trydan

Canllaw Technegol: Batris Sgwteri Trydan

Yn y canllaw technegol hwn, byddwch chi'n dysgu popeth sydd i'w wybod am fatris sgwter trydan, gan gynnwys mathau, graddfeydd capasiti, sut i estyn bywyd batri, a defnyddio a storio yn iawn. Batris Sgwteri Trydan Y batri yw “tanc tanwydd eich sgwter trydan”. Mae'n storio'r egni sy'n cael ei ddefnyddio gan y modur DC, goleuadau, rheolydd ac ategolion eraill. Bydd gan y mwyafrif o sgwteri trydan ryw fath o becyn batri lithiwm wedi'i seilio ar ïon oherwydd eu dwysedd egni a'u hirhoedledd rhagorol. Mae llawer o sgwteri trydan ar gyfer plant a modelau rhad eraill yn cynnwys batris asid plwm. Mewn sgwter, mae'r pecyn batri wedi'i wneud o gelloedd unigol ac electroneg o'r enw system rheoli batri sy'n ei gadw i weithredu'n ddiogel. Mae gan becynnau batri mwy fwy o gapasiti, wedi'u mesur mewn oriau wat, a byddant yn gadael i sgwter trydan deithio ymhellach. Fodd bynnag, maent hefyd yn cynyddu maint a phwysau'r sgwter - gan ei wneud yn llai cludadwy. Yn ogystal, batris yw un o gydrannau drutaf y sgwter ac mae'r gost gyffredinol yn cynyddu yn unol â hynny. Gwneir pecynnau batri e-sgwter o lawer o gelloedd batri unigol. Yn fwy penodol, maent wedi'u gwneud o gelloedd 18650, dosbarthiad maint ar gyfer batris ïon lithiwm (Li-Ion) gyda dimensiynau silindrog 18 mm x 65 mm. Mae pob cell 18650 mewn pecyn batri yn weddol drawiadol - gan gynhyrchu potensial trydan o ddim ond 3.5 folt (3.5 V) ac sydd â chynhwysedd o 3 amp awr (3 A · h) neu tua 10 awr wat (10 Wh). Er mwyn adeiladu pecyn batri gyda channoedd neu filoedd o oriau wat o gapasiti, mae llawer o gelloedd Li-ion 18650 unigol wedi'u hymgynnull gyda'i gilydd i mewn i strwythur tebyg i frics. Mae'r pecyn batri tebyg i frics yn cael ei fonitro a'i reoleiddio gan gylched electronig o'r enw system rheoli batri (BMS), sy'n rheoli llif trydan i mewn ac allan o'r batri. Mae gan fatris Li-Ion Ion Lithiwm ddwysedd ynni rhagorol, faint o egni sy'n cael ei storio yn ôl eu pwysau corfforol. Mae ganddyn nhw hefyd hirhoedledd rhagorol sy'n golygu eu bod nhw'n gallu ...
Darllen mwy…
Canllaw Gofal LiFePO4: Gofalu am eich batris lithiwm

Canllaw Gofal LiFePO4: Gofalu am eich batris lithiwm

Cyflwyniad Mae celloedd lithiwm cemeg LiFePO4 wedi dod yn boblogaidd ar gyfer ystod o gymwysiadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd eu bod yn un o'r cemegolion batri mwyaf cadarn a hirhoedlog sydd ar gael. Byddant yn para deng mlynedd neu fwy os gofelir amdanynt yn gywir. Cymerwch eiliad i ddarllen yr awgrymiadau hyn i sicrhau eich bod yn cael y gwasanaeth hiraf o'ch buddsoddiad batri. Awgrym 1: Peidiwch byth â gor-wefru / rhyddhau cell! Yr achosion mwyaf cyffredin dros fethiant cynamserol celloedd LiFePO4 yw codi gormod a gor-ollwng. Gall hyd yn oed un digwyddiad achosi niwed parhaol i'r gell, ac mae camddefnyddio o'r fath yn gwagio'r warant. Mae angen System Amddiffyn Batri i sicrhau nad yw'n bosibl i unrhyw gell yn eich pecyn fynd y tu allan i'w hystod foltedd gweithredu enwol. Yn achos cemeg LiFePO4, yr uchafswm absoliwt yw 4.2V y gell, er yr argymhellir eich bod yn codi tâl i 3.5-3.6V y gell, mae llai nag 1% o gapasiti ychwanegol rhwng 3.5V a 4.2V. Mae gor-wefru yn achosi gwresogi mewn cell ac mae gan or-godi tâl hir neu eithafol y potensial i achosi tân. Nid yw AIN Works yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw iawndal a achosir o ganlyniad i dân batri. Gall gor-godi tâl ddigwydd o ganlyniad i. Diffyg system amddiffyn batri addas Mae diffygiol system amddiffyn batri heintus gosod y system amddiffyn batri yn anghywir Nid yw AIN Works yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ddewis na defnyddio system amddiffyn batri. Ar ben arall y raddfa, gall gor-ollwng hefyd achosi difrod celloedd. Rhaid i'r BMS ddatgysylltu'r llwyth os oes unrhyw gelloedd yn agosáu at wag (llai na 2.5V). Gall celloedd ddioddef difrod ysgafn o dan 2.0V, ond gellir eu hadfer fel arfer. Fodd bynnag, mae celloedd sy'n cael eu gyrru i folteddau negyddol yn cael eu difrodi y tu hwnt i adferiad. Ar fatris 12v mae'r defnydd o doriad foltedd isel yn cymryd lle ...
Darllen mwy…
Cysylltiad Batri Lithiwm 18650

Cysylltiad Batri Lithiwm 18650

Wrth ddefnyddio batris mewn gwirionedd, yn aml mae angen foltedd uchel a cherrynt mawr, y mae angen iddynt gysylltu sawl batris sengl mewn cyfres neu gyfochrog (neu'r ddau), rydym yn ei alw'n becyn batri. Mae angen safon benodol ar becyn batri lithiwm 18650. 1.Y ystyr Pecyn Batri 18650 mewn Cyfres a batri Cyfochrog 18650 mewn cyfres: Pan mae batris lithiwm 18650 lluosog wedi'u cysylltu mewn cyfres, foltedd y pecyn batri yw cyfanswm holl foltedd y batri, ond mae'r gallu yn aros yr un fath. Diagram sgematig o 18650-4S Cysylltiad 18650 batri yn gyfochrog: Os ydych chi'n cysylltu batris lithiwm 18650 lluosog yn gyfochrog, gallwch gael mwy o bwer. Mae cysylltiad cyfochrog batri lithiwm yn cadw'r foltedd yn gyson, tra bod y cynhwysedd yn cynyddu. Cyfanswm y capasiti yw cyfanswm cyfanswm cynhwysedd yr holl fatris lithiwm sengl. Diagram Sgematig o Gyfres Gysylltiad 18650-4P a chysylltiad cyfochrog batri 18650: dull y gyfres a'r cysylltiad cyfochrog yw cysylltu sawl batris lithiwm mewn cyfres ac yna cysylltu'r pecynnau batri yn gyfochrog. Mae nid yn unig yn gwella'r foltedd allbwn, ond hefyd y gallu. Diagram Cysylltiad 18650-2S2P 2. Mae angen paru celloedd batri er mwyn sicrhau Cyfres a Chysylltiad Cyfochrog Cyfres Batri Lithiwm 18650 a chysylltiad cyfochrog batris lithiwm. Safonau paru batri lithiwm: gwrthiant foltedd≤10mV capasiti ≤5mΩ≤20 mA Batri gyda'r un foltedd Mae gan wahanol fatris folteddau gwahanol. Ar ôl cael ei gysylltu yn gyfochrog, mae'r batri foltedd uchel yn gwefru'r batri foltedd isel, sy'n defnyddio'r pŵer ac a allai arwain at ddamweiniau. Batri gyda'r un gallu Cysylltu batris â chynhwysedd gwahanol mewn cyfres. Er enghraifft, gall yr un batri fod yn wahanol i'r radd sy'n heneiddio. Bydd batris â chynhwysedd bach yn gollwng yn llawn yn gyntaf, yna bydd y gwrthiant mewnol yn cynyddu. Mae angen i chi hefyd ddefnyddio'r un batri os ydych chi'n cysylltu mewn cyfres. Fel arall, ar ôl cysylltu batris â gwahanol alluoedd mewn cyfres (er enghraifft, yr un batri ...
Darllen mwy…
Batri Dyfeisiau Electronig Cludadwy

Batri Dyfeisiau Electronig Cludadwy

Y dyddiau hyn, mae'r byd sy'n llawn gwybodaeth yn dod yn fwy a mwy cludadwy. Gyda'r galwadau enfawr am ddarparu gwybodaeth fyd-eang yn amserol ac yn effeithlon, mae casglu a throsglwyddo gwybodaeth yn gofyn am lwyfan cyfnewid gwybodaeth cludadwy ar gyfer ymateb amser real. Dyfeisiau electronig cludadwy (PEDs) gan gynnwys ffonau symudol, cyfrifiaduron cludadwy, tabledi, a dyfeisiau electronig gwisgadwy yw'r ymgeiswyr mwyaf addawol ac maent wedi hyrwyddo twf cyflym prosesu a rhannu gwybodaeth. Gyda datblygiad ac arloesedd technoleg electronig, mae PEDs wedi bod yn tyfu'n gyflym dros y degawdau diwethaf. Y prif gymhelliant y tu ôl i'r gweithgaredd hwn yw bod PEDs yn cael eu defnyddio'n helaeth yn ein bywyd bob dydd o ddyfeisiau personol i ddyfeisiau technoleg uchel sy'n cael eu defnyddio mewn awyrofod oherwydd y gallu i integreiddio a rhyngweithio â bod dynol, sydd wedi dod â newidiadau cyfleus a gwneud epoc mawr, hyd yn oed yn dod yn rhan anhepgor i bron bob person. Yn gyffredinol, mae ffynonellau ynni a weithredir yn sefydlog yn orfodol yn y dyfeisiau hyn i warantu'r perfformiadau a ddymunir. Ar ben hynny, mae'n ofynnol iawn datblygu ffynonellau storio ynni gyda diogelwch uchel oherwydd hygludedd PEDs. Gyda gofynion cynyddol amser hir PEDs, dylid uwchraddio gallu systemau storio ynni. Yn unol â hynny, gofynnir yn gryf i archwilio dyfeisiau storio ynni effeithlon, oes hir, diogel a gallu mawr i gwrdd â heriau cyfredol PEDs. Mae systemau storio ynni electrocemegol, yn enwedig batris y gellir eu hailwefru, wedi'u defnyddio'n helaeth fel ffynonellau ynni PEDs ers degawdau ac wedi hyrwyddo twf ffyniannus PEDs. Er mwyn bodloni gofynion parhaus uchel PEDs, cyflawnwyd gwelliannau sylweddol mewn perfformiadau electrocemegol batris y gellir eu hailwefru. Mae batris ailwefradwy PEDs wedi mynd trwy'r batris asid plwm, nicel-cadmiwm (Ni - Cd), hydrid nicel-metel (Ni - MH), batris lithiwm-ion (Li-ion), ac ati. Mae eu hegni penodol a'u pŵer penodol wedi'u gwella'n sylweddol wrth i amser fynd yn ei flaen. Nodweddion Batri Ni-CD Batri asid-plwm Batri Ni-MH Batri Li-ion Dwysedd Ynni Grafimetrig (Wh / Kg) ...
Darllen mwy…
Datrysiadau Batri Meddygol a Gofal Iechyd

Datrysiadau Batri Meddygol a Gofal Iechyd

Mae Datrysiadau Batri Meddygol a Gofal Iechyd yn hanfodol i genhadaeth yn y Diwydiant Gofal Iechyd. Mae blynyddoedd lawer o ddylunio a gweithgynhyrchu batris wedi'u teilwra ar gyfer systemau a thechnoleg sy'n hanfodol i genhadaeth wedi arwain at BOB UN YN UN yn gyflenwr allweddol i'r Diwydiannau Meddygol a Gofal Iechyd ar gyfer pŵer batri symudol hynod effeithlon, dibynadwy a hirhoedlog. Boed hynny ar gyfer Unedau Gofal Dwys (ICU's) lle gall dibynadwyedd, cywirdeb ac argaeledd offer, systemau a monitorau wneud byd o wahaniaeth i'r rhai sy'n dibynnu ar y dechnoleg hon; neu Ofal Iechyd Cyflwr Meddygol Arbenigol fel Cardioleg neu Obstetreg a Gynaecoleg neu Oncoleg; Mae systemau Cefnogaeth a Chefnogaeth Batri Symudol a Batri yn allweddol i'w llwyddiant. Gofynion Batri Meddygol a Gofal Iechyd Mae pob gofyniad yn cael ei ystyried yn annibynnol i sicrhau bod y dyluniad gorau yn cael ei ddarparu bob tro. Gan weithio gyda'n cleientiaid, mae gan BOB UN YN UN hanes o chwarae rhan ddwfn o ddechrau unrhyw gymwysiadau offer Meddygol a Gofal Iechyd newydd felly ystyrir yr holl ddewisiadau amgen perthnasol gyda'r dechnoleg batri ganlyniadol yn cael ei defnyddio fel yr ateb mwyaf priodol ar gyfer anghenion y diwedd. cleient, y claf yn y pen draw. Datrysiadau Batri Meddygol a Gofal Iechyd P'un a yw'n Ion Lithiwm (Li-Ion) neu Nickel Cadmium (NiCad) neu unrhyw gemeg batri arall a ddewiswyd gallwch ddibynnu ar BOB UN YN UN gan ystyried y dewisiadau amgen i roi'r Datrysiadau Batri Meddygol a Gofal Iechyd sydd eu hangen arnoch. Efallai y bydd cylchedau amddiffynnol diogel, cylchedau cydraddoli ac unedau rheoli batri (BMS), tymheredd ac amodau gweithredu, cyfraddau ail-lenwi a rhyddhau, oes silff, diogelwch a chadernid pecyn hefyd yn hanfodol i'r dyluniad terfynol a gyflwynir. Bydd ein Peirianwyr Batri Meddygol a Gofal Iechyd yn gweithio gyda chi bob cam o'r ffordd i roi'r ateb sydd ei angen arnoch chi. Bob amser. Yn ogystal, mae POB UN YN UN yn cael ei ddyfalu wrth weithgynhyrchu batri nimh a batri lithiwm am fwy na 10 mlynedd ...
Darllen mwy…